ถั่งเช่าสมุนไพรลดเบาหวานช่วยควบคุมเบาหวานได้จริงหรือไม่ เป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัยและต้องการทราบคำตอบ บทความนี้ผู้เขียนจะมาไขข้อสงสัยให้กับผู้อ่านได้ทราบข้อเท็จจริงจากผลงานวิจัยถั่งเช่าว่าสามารถช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานมีระดับน้ำตาลในเลือดดีขึ้นได้อย่างไร

สมุนไพรลดเบาหวาน ถั่งเช่า คอร์ดี้-วัน กับโรคเบาหวาน

ถั่งเช่าทิเบต สมุนไพรลดเบาหวาน

ถั่งเช่า[1] ช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีค่าน้ำตาลดีขึ้น

ถั่งเช่าสมุนไพรลดเบาหวานช่วยปรับปรุงการสร้างและใช้น้ำตาลกลูโคสในเลือด และช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลิน จากงานวิจัยพบว่าสามารถควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยได้ถึง 95% ในขณะที่กลุ่มที่รักษาด้วยยาสามารถควบคุมได้เพียง 54%

โสม

โสม[2] ช่วยให้ผู้ป่วยมีค่าน้ำตาลในเลือดลดลง

จากการทดลองให้ผู้ป่วยทานอาหารเสริมโสมเกาหลีและทำการวัดระดับน้ำตาลหลังได้รับสารละลายกลูโคส พบว่าผู้ป่วยที่ทานมีระดับน้ำตาลในเลือดลดลงมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ทาน นั่นจึงสรุปได้ว่า โสมเกาหลีมีคุณสมบัติเพิ่มความไวต่ออินซูลินของผู้ป่วย

เห็ดหลินจือ

เห็ดหลินจือ[3] ช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีค่า HbA1c ,FPG และ PPG ลดลง

เห็ดหลินจือมีสารโพลีแซคคาไรด์ ที่มีบทบาทต่อการควบคุมและลดระดับน้ำตาลในเลือด โดยมีการทดลองให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบว่าหลังจากทานสารสกัดจากเห็ดหลินจือส่วนที่เป็นโพลีแซคคาไรด์ ผู้ป่วยมีค่า HbA,FPG และ PPG ลดลงเป็นที่น่าพอใจ

ข้าวโอ๊ต

เบต้ากลูแคนจากโอ๊ต[4] ช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีค่า HbA1c และ FPG ลดลง

จากงานวิจัยหลายงานงานพบว่าเบต้ากลูแคนมีฤทธิ์ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ด้วยคุณสมบัติใยอาหารของเบต้ากลูแคน ทำให้ช่วยชะลอการดูดซึมกลูโคสซึ่งผู้ป่วยที่ทานเบต้ากลูแคนอย่างต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ขึ้นไป จะมีระดับน้ำตาลในเลือดลดลง

Reference

[1] Rakesh K Joshi. 2016. Phytochemical and medicinal aspect of Cordyceps sinensis (Berk.): A review. Journal of Medicinal Plants Studies 2016; 4(1):65-67.[http://www.plantsjournal.com/archives/2016/vol4issue1/PartB/Plants-3-6-46.pdf]

[2] Hyangju Bang et al. 2014. Korean Red Ginseng Improves Glucose Control in Subjects with Impaired Fasting Glucose,Impaired Glucose Tolerance, J Med Food. 2014 Jan 1; 17(1): 128-134.[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24456363]

[3] Rakesh K Joshi. 2016. Phytochemical and medicinal aspect of Cordyceps sinensis (Berk.): A review. Journal of Medicinal Plants Studies 2016; 4(1):65-67.[http://www.plantsjournal.com/archives/2016/vol4issue1/PartB/Plants-3-6-46.pdf]

[4] Xiao Li Shen et al. 2016. Effect of Oat β-Glucan Intake on Glycaemic Control and Insulin Sensitivity of Diabetic Patients. Nutrients. 2016 Jan: 8(1):39.[https://www.ncbi.hlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4728652/]